Adresa

Rruga e Kavajës, Ndërtesa 126, Tiranë

Telefon

+355 69 52 111 11

Email

info@digitalhead.al